Dostawa dwóch turbozespołów (TZ3 i TZ4) wraz z ich montażem i wykonaniem instalacji towarzyszących do Elektrowni Wodnej Wrocław I

Inwestor: TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.

Zamawiający: TurboCare Sp. z o.o.

Termin realizacji: wrzesień 2014 – maj 2015

Wartość inwestycji: 1 961 000 PLN

W trakcie realizacji.

W ramach inwestycji wykonane zostaną prace przygotowawcze w zakresie prac budowlanych, utrzymanie odwodnienia komory turbin i rury ssącej, kucie powierzchni betonowej do demontażu turbozespołu wraz z wydobyciem, wywiezieniem i utylizacją gruzu. Wykonanie szalunków pod kolano rury ssącej TZ3 i TZ4, betonowanie, przebudowa komory turbinowej TZ3 i TZ4, przebudowa bloku turbinowni części nadwodnej TZ3 i TZ4.