Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie obiektów wentylatorni oraz budynku agregatów wody lodowej wraz z instalacją elektryczną i przełożeniem sieci CO

Inwestor: MPWIK Wrocław

Zamawiający: Firma „Nycz”

Termin realizacji: luty – grudzień 2014

Wartość inwestycji: 2 300 000 PLN

W ramach realizacji zadania wykonane zostaną następujące prace:
– roboty rozbiórkowe,
– wbijanie ścianek szczelnych na głębokość 11m,
– wykonanie pali o średnicy 500mm,- wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej,
– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
– konstrukcji żelbetowych (belki, podciągi, słupy, ściany gr12 i ws. 8m, płyty stropowe gr. 8 cm),
– konstrukcje stalowe (konstrukcje podparć, zawieszeń, słupy o masie do 1t, schody),
– antykorozja elementów stalowych,
– prace murarskie (ścianki pełne z cegieł pełnych klinkierowych),
– prace tynkarskie,
– posadzka wentylatorni, budynku technicznego agregatów wody lodowej,
– prace malarskie ścian i sufitów,
– montaż stolarki drzwiowej,
– wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej,
– instalacje elektryczne,
– instalacja wodociągowa,
– instalacja sanitarna,
– kanalizacja deszczowa wraz z przepompownią wód opadowych,
– wykonanie przyłącza czynnika chłodzącego,
– przełożenie sieci cieplnej.