Kontakt z nami

MC CONSTRUCTION Sp. z o.o.

 
KRS 0000048533, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 330 000 PLN.
NIP 584-020-01-23, REGON 008103314
 

ul. Nad Stawem 7
80-454 Gdańsk

tel. (58) 520 35 75
tel. (58) 344 31 95
fax. (58) 341 80 59

mc@mc-construction.pl